top of page

קרע ברצועה הצולבת - היכרות

תכנית שיקום רצועה צולבת קדמית
הרצועה הצולבת הקדמית היא אחת מהמייצבים הפאסיביים של הברך. תפקידה למנוע תנועת החלקה קדימה של עצם השוק במפרק. בזמן קרע של רצועה זו, מנגנון היציבות הפאסיבי נפגע כמו גם מערכת החיווי למוח. בשל פגיעה זו אתם עלולים לחוות תחושת חוסר יציבות בברך בזמן פעילות כמו גם נפיחות והגבלה בטווחים בשלבים הראשונים לאחר הפציעה.

הטיפול בפציעה זו יכל להיות ניתוחי (החלפת הרצועה הקרועה בשתל עצמוני או מתורם) או שמרני (ללא ניתוח). בשני המקרים מדובר בתקופת שיקום ארוכה הנעה בין 6 חודשים לשנה.

במהלך תקופת השיקום יש לשים דגש על הורדת נפיחות, החזרת טווחי התנועה, חיזוק שרירי, שיפור ושכלול התגובות השריריות ולבסוף, תרגול וחזרה לתפקוד פונקציונאלי שקדם לפציעה.

בכדי לחזור לתפקוד בצורה טובה ובטוחה, על הגוף לרכוש גם כוח שרירי- כדי שיוכל להתמודד עם העומסים הצפויים לו, אבל בעיקר יש צורך לשפר את יכולת התגובה השרירית- המהירות בה המערכת השרירית מגיבה לגירויים, תגובה זו קשורה הן למערכת השריר והן למערכת העצבית המפעילה אותה וקרויה בשפה המקצועית – Neuromuscular control.

כאמור, תקופת השיקום מתחלקת למספר שלבים, המעבר בין השלבים תלוי בביצוע נדרש אבל מובא פה בחודשים לפי הערכה.

עד חודש מהניתוח- בו עיקר הדגש הוא על הורדת נפיחות, החזרת טווחי תנועה:0-90 והתחלת גיוס שרירי מבוקרת.

עד חודשיים מהניתוח- שמירה על טווח הישור וחזרה לטווח כיפוף מלא. תרגול שרירי מתקדם יותר בהתנגדויות עולות. עבודה על תבנית הליכה תקינה ופונקציות בסיסיות כגון מדרגות וכד'

עד 4 חודשים מהניתוח- שמירה על טווח מלא, הגברת עומסים בתרגילי התנגדות. תרגול פרופיוספטיבי ותרגול תגובות עצב-שריר. עבודה על משטחים דינאמיים והתרגול על רגל אחת.

4-6 חודשים מהניתוח- השגת כוח מלא, ריצה בנפחים עולים ובשינויי קצב. עבודה על שינויי כיוון, קפיצות.

חצי שנה מהניתוח- עבודה ספציפית מותאמת לספורט. עצימות גבוהה, שינויי כיוון, התנגדות, תגובה, מהירות.


זמן חזרה לפעילות מלאה הוא 9-12 חודשים מהניתוח כאשר ההמלצה היא חזרה מאוחרת ככל שניתן כדי להפחית את הסיכוי לקרע חוזר של הרצועה. ההחלטה על חזרה לספורט תלוייה כמובן ביכולות כוח וסיבולת מתאימות ורמת יציבות גבוהה של הברך בביצוע פונקציות נדרשות ולא רק במשך הזמן האמור.


הטיפול הפיזיותרפי לפני הניתוח חשוב גם הוא להצלחת הניתוח שכן הוא תורם לאימון מערכת שריר-עצב ושמירה על טווחי תנועה טרום הניתוח.

לאחר הניתוח הליך השיקום צריך להתחיל בהקדם, כ 2-4 ימם לאחר הניתוח.

אנחנו במרכז DM נלווה אתכם לכל אורך הדרך החל מהפציעה דרך קבלת החלטה על הליך ניתוחי או לא ניתוחי ולאורך כל השיקום עם פיזיותרפיסט צממוד ותכנית אימונים מותאמת.

אנחנו ממליצים שבשלבים הראשונים המפגשים עם הפזיותרפיסט יהיו אינטנסיביים יותר לצורך החזרת הטווחים והכוח (3 מפגשים בשבוע). עם התקדמות השיקום דחיפות המפגשים תלך ותרד.


ניתן לפנות למזכירות 054-2655144 כדי לשמוע על החבילות והמנויים שלנו.


Comments


bottom of page